Ændringer i ansættelseslovgivningen

Ændringer i ansættelseslovgivningen

Arbejdsmarkedet er i konstant forandring på grund af forskellige faktorer. Det ene er medarbejdernes behov. Disse behov skaber gnidninger mellem arbejdsgiver og lønmodtagere. Det medfører, at de arbejdsretlige regler skal ændres i takt med dem. Fra 1. august 2022 er der indført en række væsentlige ændringer inden for arbejdsretten. Gennem EU-direktiv om gennemførelseslov om gennemsigtige og forudsigelige ansættelsesvilkår, beskæftigelsesmønstret er ved at blive formet til et gennemsigtigt og forudsigeligt marked. Nedenfor er ændringerne skitseret én efter én.

Forudsigelige arbejdstider

Fra 1. august 2022 skal du, hvis du er ansat med unormale eller uforudsigelige arbejdstider, fastsætte dine referencedage og -timer på forhånd. Heri er også fastsat følgende. Medarbejdere, der har været ansat i mindst 26 uger, kan efterspørge arbejde med mere forudsigelige og sikre arbejdsforhold. Hvis der er ansat under 10 medarbejdere i virksomheden, skal der gives et skriftligt og begrundet svar inden for tre måneder. Er der mere end 10 ansatte i virksomheden, er denne frist en måned. Rettidig svar fra arbejdsgiveren forventes, da anmodningen ellers bør imødekommes uden spørgsmål.

Endvidere vil opsigelsesfristen for afslag på arbejde blive justeret til fire dage før påbegyndelse. Det betyder, at du som lønmodtager kan nægte arbejde, hvis det forlanges af arbejdsgiveren mindre end fire dage før arbejdets start.

Ret til gratis obligatorisk undervisning

Hvis du som medarbejder ønsker eller har behov for at deltage i et uddannelseskursus, skal din arbejdsgiver betale alle udgifter til uddannelsen, herunder ekstraudgifter til studiemateriale eller rejseudgifter. Desuden skal du have mulighed for at deltage i uddannelsen i arbejdstiden. Den nye forordning fra 1. august 2022 forbyder at aftale en studieomkostningsklausul for obligatorisk uddannelse i ansættelseskontrakten. Siden denne dato gælder disse regler også for eksisterende kontrakter. Derved er det lige meget, om du har gennemført studiet godt eller dårligt, eller om ansættelseskontrakten ophører.

Hvad er obligatoriske kurser?

Uddannelse afledt af national eller europæisk lovgivning falder ind under den obligatoriske uddannelse. Uddannelse, der følger af en overenskomst eller en retsstillingsregulering, er også omfattet. Ligeledes et uddannelsesforløb, der er funktionelt nødvendigt eller giver mulighed for fortsættelse i tilfælde af, at funktionen bliver ledig. Et uddannelsesforløb eller en uddannelse, som du som medarbejder skal tage til den faglige kvalifikation, hører ikke automatisk under uddannelsespligten. Hovedbetingelsen er, at arbejdsgiveren efter en ordning er forpligtet til at tilbyde visse uddannelser til medarbejderne.

Hjælpeaktiviteter

Hjælpeaktiviteter er arbejde, du udfører ud over aktiviteterne i din jobbeskrivelse, såsom at organisere firmaudflugter eller drive egen virksomhed. Disse aktiviteter kan aftales i ansættelseskontrakten, men disse aktiviteter kan også være forbudt. Siden begyndelsen af ​​august '22 kræves der en objektiv begrundelse for at påberåbe sig en klausul om accessoriske aktiviteter. Et eksempel på en objektiv begrundelse er, når man deltager i aktiviteter, der kan skade organisationens image.

Udvidet oplysningspligt

Arbejdsgiverens oplysningspligt er udvidet til at omfatte følgende emner. Medarbejderen skal informeres om:

 • Proceduren omkring opsigelse af ansættelseskontrakten, herunder krav, slutdato og udløbsdatoer;
 • former for betalt orlov;
 • prøvetidens varighed og betingelser;
 • løn, herunder deadlines, beløb, komponenter og betalingsmåde;
 • Retten til uddannelse, dens indhold og omfang;
 • hvad medarbejderen er forsikret om, og hvilke organer der administrerer det;
 • navnet på lejeren i tilfælde af en midlertidig ansættelseskontrakt;
 • ansættelsesforhold, godtgørelser og udgifter og forbindelser i tilfælde af udstationering fra Holland til et andet EU-land.

Der er forskel på mennesker med faste arbejdstider og uforudsigelige arbejdstider. Ved forudsigelig arbejdstid skal arbejdsgiveren informere om arbejdsperiodens længde og overtidsbetaling. Med uforudsigelige arbejdstider skal du informeres om

 • de gange du skal arbejde;
 • det mindste antal betalte timer;
 • lønnen for timer over minimumsantallet af arbejdstimer;
 • minimumstiden for indkaldelse (mindst fire dage i forvejen).

En sidste ændring for arbejdsgivere er, at de ikke længere er forpligtet til at udpege en eller flere arbejdspladser, hvis medarbejderen ikke har en fast arbejdsplads. Det kan så angives, at du frit kan bestemme din egen arbejdsplads.

Som medarbejder kan du ikke stilles ringere, når du vil udføre nogen af ​​disse fag. Opsigelse af ansættelseskontrakten kan derfor ikke ske af nogen af ​​disse årsager.

Kontakt

Har du spørgsmål om ansættelsesret? Så er du velkommen til at kontakte vores advokater på info@lawandmore.nl eller ring til os på +31 (0)40-3690680.

Privatindstillinger
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du bruger vores hjemmeside. Hvis du bruger vores tjenester via en browser, kan du begrænse, blokere eller fjerne cookies gennem dine webbrowserindstillinger. Vi bruger også indhold og scripts fra tredjeparter, der muligvis bruger sporingsteknologier. Du kan selektivt give dit samtykke nedenfor for at tillade sådanne tredjepartsindlejringer. For fuldstændig information om de cookies, vi bruger, data, vi indsamler, og hvordan vi behandler dem, skal du tjekke vores Privatlivspolitik
Law & More B.V.