Ændring af den hollandske lov om kontrol med tilsynsmyndighederne

I henhold til den hollandske lov om kontrol med tilsynskontorer betragtes følgende service som en tillidstjeneste: levering af bopæl til en juridisk enhed eller virksomhed i kombination med levering af yderligere tjenester. Disse yderligere tjenester kan blandt andet bestå i at yde juridisk rådgivning, tage sig af selvangivelser og udføre aktiviteter i forbindelse med udarbejdelse, vurdering eller revision af årsregnskabet eller forretningsadministrationens adfærd. I praksis adskilles levering af bopæl og levering af yderligere tjenester ofte; disse tjenester leveres ikke af den samme part. Den part, der leverer de ekstra tjenester, bringer klienten i kontakt med en part, der leverer bopæl eller omvendt. På denne måde falder begge udbydere ikke inden for anvendelsesområdet for den hollandske lov om tilsyn med tilsynskontorer.

Imidlertid blev der med et ændringsmemorandum af 6. juni 2018 fremsat et forslag om at indføre et forbud mod denne adskillelse af tjenester. Dette forbud indebærer, at tjenesteudbydere beviser en tillidstjeneste i henhold til den hollandske lov om kontrol med tilsynskontorer, når de leverer tjenester, der er rettet både mod levering af bopæl og mod levering af yderligere tjenester. Uden tilladelse har en tjenesteudbyder derfor ikke længere tilladelse til at levere yderligere tjenester og derefter bringe klienten i kontakt med en part, der leverer bopæl. Yderligere kan en tjenesteudbyder, der ikke har tilladelse, ikke fungere som formidler ved at bringe en klient i kontakt med forskellige parter, der kan levere bopæl og levere yderligere tjenester. Lovforslaget om ændring af den hollandske lov om kontrol med tilsynskontorer ligger nu i senatet. Når dette lovforslag vedtages, vil det have store konsekvenser for mange virksomheder; mange virksomheder er nødt til at ansøge om en tilladelse i henhold til den hollandske lov om tilsyn med tilsynskontorer for at fortsætte deres nuværende aktiviteter.

Del