Bill om modernisering af partnerskabsbillede

Lovforslag om modernisering af partnerskaber

Den dag i dag har Holland tre juridiske former for partnerskaber: partnerskabet, det generelle partnerskab (VOF) og kommanditselskabet (CV). De anvendes hovedsageligt i små og mellemstore virksomheder (SMV'er), landbrugssektoren og servicesektoren. Alle tre former for partnerskaber er baseret på en forordning, der går tilbage til 1838. Da den nuværende lov anses for at være meget forældet og ikke tilstrækkelig til at imødekomme behovene hos iværksættere og fagfolk, når det gælder ansvar eller ind- og udrejse af partnere, Lov om modernisering af partnerskaber har været på bordet siden 21. februar 2019. Målet bag dette lovforslag er primært at skabe en moderne tilgængelig ordning, der letter iværksættere, giver passende beskyttelse af kreditorer og sikkerhed for handel.

Er du grundlægger af et af de 231,000 partnerskaber i Holland? Eller planlægger du at oprette et partnerskab? Så er det klogt at holde øje med lovforslaget om modernisering af partnerskaber. Selv om dette lovforslag principielt ville træde i kraft den 1. januar 2021, er det endnu ikke blevet stemt om i Repræsentanternes Hus. Hvis lovforslaget om modernisering af partnerskaber, som blev modtaget positivt under internetkonsultationen, faktisk vedtages af Repræsentanternes Hus i den nuværende form, vil nogle ting ændre sig for dig som iværksætter i fremtiden. En række vigtige foreslåede ændringer vil blive diskuteret nedenfor.

Sondre mellem erhverv og forretning

Først og fremmest falder kun to juridiske former i stedet for tre under partnerskabet, nemlig partnerskabet og kommanditselskabet, og der skelnes ikke yderligere mellem partnerskabet og VOF. Hvad navnet angår, vil partnerskabet og VOF fortsætte med at eksistere, men forskellene mellem dem forsvinder. Som et resultat af ændringen bliver den nuværende skelnen mellem erhverv og forretning sløret. Hvis du vil oprette et partnerskab som en iværksætter, skal du stadig overveje hvilken juridisk form du vil vælge, partnerskabet eller VOF, som en del af dine aktiviteter. Når alt kommer til alt med partnerskabet er der et samarbejde, der vedrører en professionel øvelse, mens der med VOF er en forretningsdrift. Et erhverv vedrører hovedsageligt uafhængige erhverv, hvor de personlige kvaliteter hos den person, der udfører arbejde, er centrale, såsom notarier, revisorer, læger, advokater. Virksomheden er mere inden for det kommercielle område, og det primære mål er at tjene penge. Efter ikrafttrædelsen af ​​lovforslaget om modernisering af partnerskaber kan dette valg udelades.

Ansvar

På grund af overgangen fra to til tre partnerskaber forsvinder forskellen i sammenhæng med ansvar også. I øjeblikket er partnerne i det generelle partnerskab kun ansvarlige for lige dele, mens VOF's partnere kan holdes ansvarlige for det fulde beløb. Som et resultat af ikrafttrædelsen af ​​lovforslaget om modernisering af partnerskaber hæfter partnerne (ud over virksomheden) solidarisk for hele beløbet. Hvilket betyder en større ændring for de "tidligere generelle partnerskaber" for f.eks. Revisorer, civilretlige notarier eller læger. Imidlertid, hvis en opgave specifikt overdrages af den anden part til kun en partner, påhviler ansvaret også udelukkende denne partner (sammen med virksomheden) med undtagelse af de andre partnere.

Tilslutter du dig som partner, når lovforslaget om modernisering af partnerskaber er trådt i kraft? I så fald er du som følge af ændringen kun ansvarlig for virksomhedens gæld, der vil opstå efter posteringen, og ikke længere også for den gæld, der allerede var opstået før du kom ind. Vil du gerne træde tilbage som partner? Derefter frigives du senest fem år efter ophør af ansvaret for virksomhedens forpligtelser. I øvrigt bliver kreditor først nødt til at sagsøge selve partnerskabet for udestående gæld. Kun hvis virksomheden ikke er i stand til at betale gælden, kan kreditorerne gå videre til solidarisk ansvar for partnerne.

Juridisk enhed, fundament og fortsættelse

I lovforslaget om modernisering af partnerskaber tildeles partnerskaber desuden automatisk deres egen juridiske enhed inden for rammerne af ændringerne. Med andre ord: partnerskaberne, ligesom NV og BV, bliver uafhængige indehavere af rettigheder og forpligtelser. Det betyder, at partnerne ikke længere bliver individuelt, men fælles ejere af de aktiver, der hører til den fælles ejendom. Virksomheden modtager også separate aktiver og likvide aktiver, der ikke blandes med partnernes private aktiver. På denne måde kan partnerskaberne også uafhængigt blive ejer af fast ejendom gennem kontrakter indgået i virksomhedens navn, som ikke behøver at blive underskrevet af alle partnere hver gang og let kan overføre dem selv.

I modsætning til NV og BV kræver lovforslaget ikke notarial indgriben ved hjælp af en notarialskøfte eller startkapital til inkorporering af partnerskaber. Der er i øjeblikket ingen juridisk mulighed for at oprette en juridisk enhed uden en notarial indblanding. Parterne kan etablere et partnerskab ved at indgå en samarbejdsaftale med hinanden. Aftalens form er gratis. En standard samarbejdsaftale er let at finde og downloade online. For at undgå usikkerhed og dyre procedurer i fremtiden tilrådes det imidlertid at engagere en specialiseret advokat inden for samarbejdsaftaler. Vil du vide mere om samarbejdsaftalen? Kontakt derefter Law & More specialister.

Desuden gør lovforslaget om modernisering af partnerskaber det muligt for iværksætteren at fortsætte virksomheden, efter at en anden partner træder tilbage. Partnerskabet behøver ikke længere at blive opløst først og vil fortsætte med at eksistere, medmindre andet er aftalt. Hvis partnerskabet opløses, er det muligt for den resterende partner at fortsætte virksomheden som enkeltmandsvirksomhed. Opløsning under fortsættelse af aktiviteter vil resultere i en overførsel under universel titel. I dette tilfælde kræver regningen igen ikke en notariel, men kræver overholdelse af de formelle krav, der kræves for levering til overførsel af registreret ejendom.

Kort sagt, hvis regningen vedtages i sin nuværende form, vil det ikke kun være lettere for dig som iværksætter at starte en virksomhed i form af et partnerskab, men også at fortsætte det og muligvis forlade det ved pension. I forbindelse med ikrafttrædelsen af ​​lovforslaget om modernisering af partnerskaber skal der dog tages hensyn til en række vigtige forhold vedrørende juridisk enhed eller ansvar. På Law & More vi forstår, at der med denne nye lovgivning på vejen stadig kan være mange spørgsmål og usikkerhed omkring ændringerne. Vil du vide, hvad ikrafttrædelsen af ​​loven om moderniseringspartnerskaber betyder for din virksomhed? Eller ønsker du at holde dig informeret om dette lovforslag og anden relevant juridisk udvikling inden for selskabsret? Kontakt derefter Law & More. Vores advokater er eksperter i selskabsret og har en personlig tilgang. De giver dig gerne yderligere information eller rådgivning!

Privatindstillinger
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du bruger vores hjemmeside. Hvis du bruger vores tjenester via en browser, kan du begrænse, blokere eller fjerne cookies gennem dine webbrowserindstillinger. Vi bruger også indhold og scripts fra tredjeparter, der muligvis bruger sporingsteknologier. Du kan selektivt give dit samtykke nedenfor for at tillade sådanne tredjepartsindlejringer. For fuldstændig information om de cookies, vi bruger, data, vi indsamler, og hvordan vi behandler dem, skal du tjekke vores Privatlivspolitikken
Law & More B.V.