Eksempel på lønkrav

Eksempel på lønkrav

Når du har udført arbejde som lønmodtager, har du ret til løn. Specifikationerne omkring udbetaling af løn er reguleret i ansættelseskontrakten. Hvis arbejdsgiveren ikke betaler lønnen (til tiden), er den i misligholdelse, og du kan anmelde et lønkrav.

Hvornår skal der indgives lønkrav?

Der er flere grunde til, at en arbejdsgiver nægter at betale løn. For det første kan der være en arbejdsgivers manglende betalingsevne. I dette tilfælde har arbejdsgiveren ikke penge til at betale løn. Et lønkrav vil ikke være en løsning i dette tilfælde. Du er bedre stillet at indgive konkursbegæring hos arbejdsgiveren i denne situation.

Endvidere kan en ansættelseskontrakt også indeholde en lønudelukkelsesklausul. Det betyder, at du ikke får løn for de timer, du ikke har arbejdet. Du kan så heller ikke kræve løn for disse timer.

Hovedreglen for, om der kan rejses lønkrav, er, at du har ret til løn mod ydet arbejde. Hvis der ikke er udbetalt løn, vil et lønkrav sandsynligvis få medhold.

Sygdom

Selv ved sygdom er arbejdsgiveren (med undtagelse af karensdage) forpligtet til fortsat at udbetale løn. Denne pligt gælder i op til 2 år fra den 1e dag for sygemelding. Herved må arbejdsgiveren ikke stoppe med at betale løn. Hvis det sker, kan du anmelde et lønkrav. Der kan dog opstå en undtagelse her for de første to 'sygedage'. Dette er tilfældet, hvis begrebet 'karensdage' indgår i ansættelseskontrakten eller CAO. Det betyder, at arbejdsgiveren i de første 2 dage efter sygemelding ikke er forpligtet til at betale løn. Du kan så ikke kræve løn over disse 2 dage.

Afskedigelse

Også ved afskedigelse er arbejdsgiveren forpligtet til at fortsætte med at udbetale løn indtil dagen før afskedigelsen træder i kraft. Denne pligt gælder også, hvis du som medarbejder er suspenderet indtil afskedigelsesdatoen, og derfor ikke udfører noget arbejde indtil da. Hvis din arbejdsgiver nægter at udbetale løn for perioden op til afskedigelsesdatoen, kan du anmelde et lønkrav.

Eksempel på lønkrav

Har du på baggrund af ovenstående ret til et lønkrav? Hvis ja, så kontakt først din arbejdsgiver (telefonisk) og spørg, om de stadig vil overføre lønnen. Er det forfaldne beløb stadig ikke betalt? Så kan du sende et lønkravsbrev til din arbejdsgiver. I dette brev giver du din arbejdsgiver (normalt) 7 dage til stadig at betale lønnen.

Bemærk, at hvis du ikke inden for 5 år fremsætter krav om tilbagebetaling af løn, forældes kravet! Så det er klogt at indgive et lønkrav i tide.

Du kan bruge vores eksempelbrev til dette formål:

Dit navn

Adresse

Postnummer og by

Til

Arbejdsgiver Navn

Adresse

Postnummer og by

Emne: brev lønkrav

Kære hr/fru [Arbejdsgiver Navn],

Siden [ansættelsesdato] har jeg været ansat hos [firmaets navn] i henhold til en ansættelseskontrakt. Jeg er ansat i [antal timer] om ugen i stilling som [position].

Jeg vil med dette brev meddele Dem, at jeg til dato ikke har modtaget min løn for perioden fra [dato] til [dato]. Af denne grund sender jeg dig min anmodning om lønkrav.

Efter at være blevet kontaktet telefonisk, gik du ikke videre med betalingen. Lønnen skulle ifølge ansættelseskontrakten være udbetalt den [dato], men dette er ikke sket. Du er således [dage/måneder] i misligholdelse og lønrestancen er steget til [beløb].

Jeg anmoder og indkalder Dem om nødvendigt at overføre den forfaldne løn straks, eller senest inden for 7 dage fra datoen for dette brev, til [kontonummer] og sende mig lønsedlerne for [måned(er)].

I tilfælde af manglende betaling inden for nævnte frist kræver jeg den lovpligtige forhøjelse (§ 7:625 i civilloven) og lovpligtige renter.

Afventer dit svar,

[Dit navn]

[Underskrift]

Efter at have læst denne blog, har du stadig spørgsmål om indgivelse af et lønkrav eller spørgsmål om lønkravsproceduren? Hvis ja, så kontakt os venligst. Vores beskæftigelsesadvokater vil med glæde hjælpe dig!

Privatindstillinger
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du bruger vores hjemmeside. Hvis du bruger vores tjenester via en browser, kan du begrænse, blokere eller fjerne cookies gennem dine webbrowserindstillinger. Vi bruger også indhold og scripts fra tredjeparter, der muligvis bruger sporingsteknologier. Du kan selektivt give dit samtykke nedenfor for at tillade sådanne tredjepartsindlejringer. For fuldstændig information om de cookies, vi bruger, data, vi indsamler, og hvordan vi behandler dem, skal du tjekke vores Privatlivspolitik
Law & More B.V.