Europa-Kommissionen ønsker, at formidlere informerer dem om konstruktioner ...

Europa-Kommissionen ønsker, at formidlere skal informere dem om konstruktioner til skatteunddragelse, de skaber for deres klienter.

Lande mister ofte skatteindtægter på grund af stort set tværnationale skattekonstruktioner, som skatterådgivere, regnskabsfolk, banker og advokater (formidlere) skaber for deres klienter. For at øge gennemsigtigheden og muliggøre, at skattemyndighederne indbetaler disse skatter, foreslår Europa-Kommissionen, at fra den 1. januar 2019 er disse formidlere forpligtede til at give oplysninger om disse konstruktioner, før de implementeres af deres klienter. De dokumenter, der skal leveres, vil blive gjort tilgængelige for skattemyndighederne i en EU-database. Reglerne er omfattende: De gælder for alle formidlere, alle konstruktioner og alle lande. Formidlere, der ikke følger op på disse nye regler, vil blive sanktioneret. Forslaget vil blive tilbudt til godkendelse for Europa-Parlamentet og Rådet.

2017-06-22

Del