Ændring af den hollandske forfatning: privatlivsfølsom telekommunikation bedre beskyttet i fremtiden

Den 12. juli 2017 godkendte det hollandske senat enstemmigt forslag fra indenrigs- og kongerigsminister Plasterk om i den nærmeste fremtid bedre at beskytte privatlivets fred for e-mail og anden privatlivsfølsom telekommunikation. Artikel 13, stk. 2, i den hollandske forfatning bestemmer, at hemmeligholdelse af telefonopkald og telegrafkommunikation er ukrenkelig. I betragtning af den nylige overvældende udvikling inden for telekommunikationssektoren kræver artikel 13, stk. 2, en opdatering. Forslaget til den nye tekst er som følger: ”Enhver har ret til respekt for hemmeligholdelsen af ​​sin korrespondance og telekommunikation”. Proceduren for ændring af artikel 13 i den hollandske forfatning er sat i gang.

2017-07-12

Del