Holland er en innovationsleder i Europa

I henhold til Europa-Kommissionens europæiske innovationsscoreboard modtager Nederlandene 27 indikatorer for innovationspotentiale. Holland ligger nu på 4. pladsen (2016 - 5. plads), og udpeges som innovationsleder i 2017 sammen med Danmark, Finland og Storbritannien.

Ifølge den hollandske minister for økonomiske anliggender kom vi til dette resultat, fordi stater, universiteter og virksomheder arbejder tæt sammen. Et af kriterierne i det europæiske resultattavle for statsvurdering var "offentlig-privat samarbejde". Det er også værd at nævne, at investering i innovation i Holland er de højeste i Europa.

Er du interesseret i The European Innovation Scoreboard 2017? Du kan læse alt på Europa-Kommissionens websted.

2017-06-20

Del