Arbejdsgiverens og medarbejderens forpligtelser... image

Arbejdsgiverens og medarbejderens forpligtelser...

Arbejdsgiverens og medarbejderens forpligtelser i henhold til arbejdsvilkårsloven

Uanset hvilket arbejde du udfører, er det grundlæggende princip i Holland, at alle skal kunne arbejde sikkert og sundt. Visionen bag denne forudsætning er, at arbejdet ikke må føre til fysisk eller psykisk sygdom og slet ikke til døden som et resultat. Dette princip garanteres i praksis af arbejdsforholdsloven. Denne handling sigter derfor mod at fremme gode arbejdsforhold og forhindre sygdom og medarbejders uarbejdsdygtighed. Er du arbejdsgiver? I så fald ligger plejen af ​​et sundt og sikkert arbejdsmiljø i overensstemmelse med arbejdsforholdsloven i princippet hos dig. Inden for din virksomhed skal der ikke kun være tilstrækkelig viden om sundt og sikkert arbejde, men retningslinjerne i arbejdsforholdsloven skal også følges for at forhindre unødvendig fare for medarbejderne. Er du medarbejder? I så fald forventes der også et par ting af dig i sammenhæng med et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Medarbejderens forpligtelser

I henhold til lov om arbejdsvilkår er arbejdsgiveren i sidste ende ansvarlig for arbejdsforholdene sammen med sin medarbejder. Som medarbejder skal du derfor bidrage til skabelsen af ​​en sund og sikker arbejdsplads. Mere specifikt er du som medarbejder i betragtning af loven om arbejdsvilkår forpligtet til:

  • at bruge arbejdsudstyr og farlige stoffer korrekt
  • ikke at ændre og / eller fjerne beskyttelsen på arbejdsudstyr;
  • at bruge det personlige beskyttelsesudstyr / hjælpemidler, som arbejdsgiveren stiller til rådighed korrekt, og at opbevare dem på det rette sted
  • samarbejde om organiseret information og instruktion
  • at informere arbejdsgiveren om de observerede risici for sundhed og sikkerhed i virksomheden
  • at hjælpe arbejdsgiveren og andre ekspertpersoner (såsom forebyggelsesofficer), hvis det er nødvendigt, i opfyldelsen af ​​deres forpligtelser.

Kort sagt skal du opføre dig ansvarligt som medarbejder. Du gør dette ved at bruge arbejdsforholdene på en sikker måde og ved at udføre dit arbejde på en sikker måde, så du ikke udsætter dig selv og andre i fare.

Arbejdsgiverens forpligtelser

For at kunne tilbyde et sundt og sikkert arbejdsmiljø skal du som arbejdsgiver føre en politik, der er rettet mod de bedst mulige arbejdsforhold. Arbejdsvilkårsloven giver vejledning for denne politik og arbejdsforhold, der overholder den. F.eks. Skal arbejdsvilkårspolitikken under alle omstændigheder bestå af en opgørelse og evaluering af risici (RI&E). Som arbejdsgiver skal du skriftligt angive, hvilke risici arbejdet medfører for dine medarbejdere, hvordan disse risici for sundhed og sikkerhed håndteres inden for din virksomhed, og hvilke risici i form af arbejdsulykker, der allerede er sket. EN forebyggelsesofficer hjælper dig med at udarbejde en risikoliste og evaluering og giver råd om en god sundheds- og sikkerhedspolitik. Hvert firma skal udpege mindst en sådan forebyggelsesmedarbejder. Dette må ikke være nogen uden for virksomheden. Ansætter du 25 eller færre ansatte? Så kan du selv fungere som forebyggelsesofficer.

En af de risici, som enhver virksomhed, der beskæftiger medarbejdere, kan være, er fravær. I henhold til arbejdsforholdsloven skal du som arbejdsgiver derfor have en sygefraværspolitik. Hvordan håndterer du som arbejdsgiver fravær, når det sker inden for din virksomhed? Du skal registrere svaret på dette spørgsmål på en klar, passende måde. For at mindske risikoen for, at en sådan risiko realiseres, anbefales det dog at have en periodisk arbejdssundhedsundersøgelse (PAGO) udført inden for din virksomhed. Under en sådan undersøgelse foretager virksomhedslægen en oversigt over, om du oplever helbredsproblemer på grund af arbejde. Deltagelse i sådan forskning er ikke obligatorisk for din medarbejder, men det kan være meget nyttigt og bidrage til en sund og vital kreds af medarbejdere.

Derudover skal du udpege en for at forhindre andre uforudsete risici intern beredskabsteam (BHV). En beredskabsofficer er uddannet i at bringe ansatte og kunder i sikkerhed i en nødsituation og vil derfor bidrage til din virksomheds sikkerhed. Du kan selv bestemme, hvilke og hvor mange personer du udnævner til beredskab. Dette gælder også for den måde, hvorpå virksomhedens beredskab vil finde sted. Du skal dog tage størrelsen på din virksomhed i betragtning.

Overvågning og overholdelse

På trods af de gældende love og regler opstår der stadig arbejdsulykker hvert år i Holland, der let kunne have været forhindret af arbejdsgiveren eller medarbejderen. Den blotte eksistens af arbejdsvilkårsloven synes ikke altid at være tilstrækkelig til at garantere princippet om, at alle skal kunne arbejde sikkert og sundt. Derfor kontrollerer Inspectorate SZW, om arbejdsgivere, men også om medarbejderne overholder reglerne for sundt, sikkert og retfærdigt arbejde. I henhold til lov om arbejdsvilkår kan inspektoratet indlede en undersøgelse, når en ulykke har fundet sted, eller når et samarbejdsudvalg eller fagforening anmoder om det. Derudover har inspektionen vidtrækkende beføjelser, og samarbejde i denne undersøgelse er obligatorisk. Hvis inspektionen finder en overtrædelse af arbejdsforholdsloven, kan stop af arbejdet resultere i en stor bøde eller en forbrydelse / økonomisk lovovertrædelse. For at forhindre sådanne vidtrækkende foranstaltninger tilrådes det, at du som arbejdsgiver, men også som arbejdstager, overholder alle forpligtelser i loven om arbejdsvilkår.

Har du spørgsmål til denne blog? Kontakt derefter Law & More. Vores advokater er eksperter inden for arbejdsret og rådgiver dig gerne.

Privatindstillinger
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du bruger vores hjemmeside. Hvis du bruger vores tjenester via en browser, kan du begrænse, blokere eller fjerne cookies gennem dine webbrowserindstillinger. Vi bruger også indhold og scripts fra tredjeparter, der muligvis bruger sporingsteknologier. Du kan selektivt give dit samtykke nedenfor for at tillade sådanne tredjepartsindlejringer. For fuldstændig information om de cookies, vi bruger, data, vi indsamler, og hvordan vi behandler dem, skal du tjekke vores Privatlivspolitik
Law & More B.V.