Opsigelsesvilkår i en ansættelseskontrakt

Opsigelsesvilkår i en ansættelseskontrakt

En af måderne at opsige en ansættelseskontrakt på er ved at indgå en resolutiv betingelse. Men under hvilke betingelser må et resolutivt vilkår indgå i en ansættelseskontrakt, og hvornår ophører ansættelseskontrakten, efter at den betingelse er indtrådt?

Hvad er en opløsningstilstand? 

Ved udarbejdelse af en ansættelseskontrakt gælder aftalefrihed for parterne. Det betyder, at parterne selv kan bestemme, hvad der skal indgå i aftalen. Eksempelvis er der mulighed for at have et resolutivt vilkår i ansættelseskontrakten.

En resolutiv betingelse betyder, at der i kontrakten indgår en bestemmelse, der indeholder en begivenhed eller betingelse. Når denne begivenhed indtræffer, eller tilstanden udløses, ophører ansættelseskontrakten i henhold til loven. Det betyder, at kontrakten ophører uden behov for varsel eller opløsning.

Når du bruger en resolutiv tilstand, skal den være usikker at betingelsen træder i kraft. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at det allerede er sikkert, at betingelsen træder i kraft, men kun at tidspunktet for, hvornår den træder i kraft, stadig er under fastlæggelse.

I hvilken ansættelseskontrakt kan en resolutiv betingelse indgå?

For en tidsubegrænset ansættelseskontrakt kan der indgå en resolutive betingelse. Ansættelseskontrakten består fortsat (uden at opløsende betingelse træder i kraft) på ubestemt tid. Først når den opløselige betingelse er opstået, ophører ansættelseskontrakten i henhold til loven.

Samme forslag gælder for en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. En resolutiv betingelse kan indgå i kontrakten. Ansættelseskontrakten eksisterer som en almindelig kontrakt (uden indtræden af ​​den resolutive betingelse) i kontraktens varighed. Først når den opløselige betingelse er opstået, ophører ansættelseskontrakten i henhold til loven.

Eksempler på en opløsningstilstand

Et eksempel på en resolut tilstand er at opnå et diplom. Eksempelvis kan en arbejdsgiver være forpligtet til at ansætte medarbejdere med et bestemt eksamensbevis. I så fald kan ansættelseskontrakten indeholde et afgørende vilkår om, at medarbejderen skal have eksamensbeviset inden for en vis frist. Hvis han ikke har opnået eksamensbeviset inden for denne periode, ophører ansættelseskontrakten ved lov.

Et andet eksempel er besiddelse af et kørekort. Hvis et taxa-kørekort fratages, hvilket indgår som et resolut vilkår i hans ansættelseskontrakt, ophører det i kraft af loven.

Et sidste eksempel er forpligtelsen til at afgive en VOG-erklæring. I visse stillinger (såsom lærere, pædagogiske assistenter og sygeplejersker) kræves der ved lov et certifikat for god vandel.

Det kan herefter indgå i ansættelseskontrakten, at medarbejderen er forpligtet til at udstede en VOG inden for en vis frist. Undlader medarbejderen at gøre det? Så ophører ansættelseskontrakten ved lov.

Hvad er kravene for at inkludere en opløsningstilstand?

Et afgørende vilkår må kun indgå i en ansættelseskontrakt under visse betingelser.

  • For det første skal betingelsen kunne bestemmes objektivt. Det skal være klart for enhver, hvornår den resolutive betingelse trådte i kraft. Der bør ikke være plads til et syn på arbejdsgiveren (f.eks. ophører ansættelseskontrakten ved lov, hvis medarbejderen ikke præsterer).
  • For det andet må betingelsen ikke være i strid med afskedigelseslovens afskedigelsesforbud (f.eks. må forudsætningen ikke lyde: ansættelseskontrakten ophører ved lov i tilfælde af graviditet eller sygdom).
  • For det tredje skal det være usikkert, om tilstanden opstår. Det bør således ikke være sådan, at der er en formodning om, at tilstanden vil indtræde, og kun tidspunktet for indtræden er uklart.
  • Endelig skal arbejdsgiveren påberåbe sig den resolutive betingelse straks, når den er indtruffet. Der gælder således ingen opsigelsesfrist.

Har du yderligere spørgsmål i forbindelse med den resolutive tilstand eller generelle spørgsmål om en ansættelseskontrakt og gerne vil have råd? Hvis ja, så kontakt os venligst. Vores ansættelsesadvokater hjælper dig gerne!

Privatindstillinger
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du bruger vores hjemmeside. Hvis du bruger vores tjenester via en browser, kan du begrænse, blokere eller fjerne cookies gennem dine webbrowserindstillinger. Vi bruger også indhold og scripts fra tredjeparter, der muligvis bruger sporingsteknologier. Du kan selektivt give dit samtykke nedenfor for at tillade sådanne tredjepartsindlejringer. For fuldstændig information om de cookies, vi bruger, data, vi indsamler, og hvordan vi behandler dem, skal du tjekke vores Privatlivspolitik
Law & More B.V.