Kategorier: Blog Nyheder

Planlægger du at sælge din virksomhed?

Amsterdam appelret

Derefter er det klogt at anmode om ordentlig rådgivning om opgaverne i forhold til dit virksomheds arbejdsråd. Dermed kan du undgå en potentiel hindring for salgsprocessen. I en nylig afgørelse truffet af Amsterdam Court of Appeal afgav Enterprise Division, at den sælgende juridiske enhed og dens aktionærer overtrådte deres plejepligt over for det solgte selskabs arbejdsråd. Den sælgende juridiske enhed og dets aktionærer leverede ikke rettidig og tilstrækkelig information til samarbejdsrådet, de undlod at involvere samarbejdsudvalget i at søge rådgivning om udstedelse af ekspertopgaver, og de konsulterede ikke med arbejdsrådet i tide og før til anmodningen om rådgivning. Derfor blev beslutningen om at sælge virksomheden ikke truffet med rimelighed. Afgørelsen og konsekvenserne af beslutningen skal ophæves. Dette er en uønsket og unødvendig situation, som kunne have været forhindret.

2018-01-12

Del