Revision af NV-lov og forholdet mellem mand og kvinde Billede

Revision af NV-lovgivningen og forholdet mellem mand og kvinde

I 2012 blev BV (privat selskabsret) forenklet og gjort mere fleksibel. Med ikrafttrædelsen af ​​loven om forenkling og fleksibilitet af BV-loven fik aktionærerne mulighed for at regulere deres gensidige forhold, således at der blev skabt mere plads til at tilpasse selskabets struktur til virksomhedens natur og samarbejdsforholdet af aktionærerne. I tråd med denne forenkling og fleksibilisering af BV-lovgivningen er moderniseringen af ​​NV-loven (aktieselskab) nu på vej. I denne sammenhæng sigter lovgivningsforslaget Modernisering af NV-lovgivningen og et mere afbalanceret forhold mellem mænd og kvinder først og fremmest til at gøre NV-loven enklere og mere fleksibel, så de nuværende behov hos mange store aktieselskaber, uanset om de er børsnoterede eller ej , kan opfyldes. Derudover sigter lovgivningsforslaget mod at gøre forholdet mellem antallet af mænd og kvinder i toppen af ​​store virksomheder mere afbalanceret. De ændringer, som iværksættere kan forvente i den nærmeste fremtid med hensyn til de to netop nævnte temaer, diskuteres nedenfor.

Revision af NV-lov og forholdet mellem mand og kvinde Billede

Emnerne til revision af NV-loven

Revisionen af ​​NV-loven vedrører generelt de regler, som iværksættere oplever i praksis som unødvendigt restriktive, ifølge de forklarende bemærkninger til forslaget. En af sådanne flaskehalse er f.eks. minoritetsaktionærernes stilling. På grund af den store organisationsfrihed, der i øjeblikket eksisterer, risikerer de at blive dårligere stillet af flertallet, da de skal overholde flertallet, især når det kommer til beslutningstagning på en generalforsamling. For at forhindre (mindretals) aktionærers vigtige rettigheder i at stå på spil eller majoritetsaktionærernes interesser bliver misbrugt, beskytter moderniserings NV-lovforslaget minoritetsaktionæren ved f.eks. At kræve hans samtykke.

En anden flaskehals er den obligatoriske aktiekapital. På dette punkt giver forslaget en lempelse, det vil sige, at den i vedtægterne fastsatte aktiekapital, som er summen af ​​det samlede antal aktier, ikke længere er obligatorisk, ligesom med BV. Ideen bag dette er, at med afskaffelsen af ​​denne forpligtelse vil iværksættere, der bruger den juridiske form for et aktieselskab (NV) have mere plads til at rejse kapital, uden at vedtægterne først skal ændres. Hvis der i vedtægterne er angivet en aktiekapital, skal en femtedel heraf være udstedt i henhold til den nye forordning. De absolutte krav til den udstedte og indbetalte kapital forbliver uændrede med hensyn til indhold og skal begge udgøre € 45,000.

Derudover et velkendt koncept i BV-lovgivning: andele af en bestemt betegnelse vil også blive placeret i ny NV-lov. En specifik betegnelse kan derefter bruges til at knytte specifikke rettigheder til aktier inden for en (eller flere) klasser af aktier uden behov for at oprette en ny klasse af aktier. De nøjagtige involverede rettigheder skal specificeres nærmere i vedtægterne. I fremtiden kan f.eks. Indehaveren af ​​ordinære aktier med en særlig betegnelse tildeles en særlig bestemmende ret som beskrevet i vedtægterne.

Et andet vigtigt punkt i NV-loven, hvis ændring er inkluderet i forslaget, vedrører pantsætternes og brugsrettenes stemmeret. Ændringen skyldes, at det også på et senere tidspunkt vil være muligt at give stemmeretten til en pantsætter eller brugsretten. Denne ændring er også i tråd med den gældende BV-lov og imødekommer ifølge de forklarende bemærkninger til forslaget det behov, der tilsyneladende har været i praksis i nogen tid. Derudover sigter forslaget mod at præcisere yderligere i denne sammenhæng, at tildelingen af ​​stemmeretten i tilfælde af pantret på aktier også kan finde sted under en ophængende betingelse ved etableringen.

Derudover indeholder moderniseringen af ​​NV-lovforslaget en række ændringer vedrørende beslutningstagning. En af de vigtige ændringer vedrører f.eks. Beslutningstagning uden for mødet, hvilket er særlig vigtigt for de NV'er, der er forbundet i en gruppe. I henhold til gældende lov kan beslutninger kun træffes uden for et møde, hvis vedtægterne tillader dette, det er slet ikke muligt, hvis selskabet har ihændehaveraktier eller har udstedt certifikater, og en beslutning skal træffes enstemmigt. I fremtiden med forslagets ikrafttræden vil beslutningstagning uden for mødet være mulig som udgangspunkt, forudsat at alle personer med møderettigheder er enige om dette. Desuden indeholder det nye forslag udsigten til at mødes uden for Holland, hvilket er gavnligt for iværksættere med internationalt opererende NV'er.

Endelig omkostningerne i forbindelse med inkorporering diskuteres i forslaget. Med hensyn til dette åbner det nye forslag om modernisering af NV-loven muligheden for, at virksomheden vil være forpligtet til at betale disse omkostninger i stiftelsesakten. Som et resultat omgås bestyrelsens separate ratifikation af de relevante vedtægter. Med denne ændring kunne forpligtelsen til at erklære stiftelsesomkostningerne i handelsregisteret slettes for NV, ligesom det skete med BV.

Et mere afbalanceret forhold mellem mand og kvinde

I de senere år har forfremmelse af kvinder i toppen været et centralt tema. Forskning i resultaterne har imidlertid vist, at de er noget skuffende, så det hollandske kabinet føler sig tvunget til at bruge dette forslag til at fremme målet om flere kvinder på toppen af ​​erhvervslivet med moderniseringen af ​​NV-lovgivningen og forholdet mellem mand og kvinde . Tanken bag dette er, at mangfoldighed i de bedste virksomheder kan føre til bedre beslutninger og forretningsresultater. For at opnå lige muligheder og startposition for alle i erhvervslivet træffes der to foranstaltninger i det relevante forslag. For det første vil store aktieselskaber også være forpligtet til at formulere passende og ambitiøse måltal for direktionen, bestyrelsen og sub-top. Derudover skal de ifølge forslaget også lægge konkrete planer for at gennemføre disse og være gennemsigtige omkring processen. Forholdet mellem mand og kvinde i bestyrelsen for børsnoterede virksomheder skal vokse til mindst en tredjedel af antallet af mænd og en tredjedel af antallet af kvinder. For eksempel er en bestyrelse på tre personer sammensat på en afbalanceret måde, hvis den omfatter mindst en mand og en kvinde. I denne sammenhæng f.eks. Er udnævnelsen af ​​et medlem af tilsynsrådet, der ikke bidrager til en repræsentation på mindst 30% m / f, denne udnævnelse er ugyldig. Dette betyder dog ikke, at beslutningsprocessen, hvori et ugyldigt bestyrelsesmedlem deltog, påvirkes af ugyldigheden.

Generelt betyder revision og modernisering af NV-loven en positiv udvikling for virksomheden, der imødekommer de eksisterende behov hos mange aktieselskaber. Dette ændrer dog ikke det faktum, at en række ting vil ændre sig for virksomheder, der bruger den juridiske form af et aktieselskab (NV). Vil du vide, hvad disse kommende ændringer betyder konkret for din virksomhed, eller hvordan er forholdet mellem mand og kvinde inden for din virksomhed? Har du andre spørgsmål om forslaget? Eller vil du blot holde dig informeret om moderniseringen af ​​NV-lovgivningen? Kontakt derefter Law & More. Vores advokater er eksperter inden for selskabsret og rådgiver dig gerne. Vi vil også holde øje med den videre udvikling for dig!

Privatindstillinger
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du bruger vores hjemmeside. Hvis du bruger vores tjenester via en browser, kan du begrænse, blokere eller fjerne cookies gennem dine webbrowserindstillinger. Vi bruger også indhold og scripts fra tredjeparter, der muligvis bruger sporingsteknologier. Du kan selektivt give dit samtykke nedenfor for at tillade sådanne tredjepartsindlejringer. For fuldstændig information om de cookies, vi bruger, data, vi indsamler, og hvordan vi behandler dem, skal du tjekke vores Privatlivspolitikken
Law & More B.V.