Den foreløbige høring af vidner: fiskeri efter bevis

Resumé

Foreløbig vidneundersøgelse

I henhold til hollandsk lov kan en domstol pålægge en af ​​de (interesserede) parter anmodning om en foreløbig vidneundersøgelse. Under en sådan høring er man forpligtet til at tale sandheden. Det er ikke for ingenting, at den juridiske sanktion for mejhed er en straf på seks år. Der er dog en række undtagelser fra vidnepligt. For eksempel kender loven et professionelt og familiært privilegium. En anmodning om en foreløbig vidneundersøgelse kan også afvises, når denne anmodning er ledsaget af en manglende interesse, når der er misbrug af loven, i tilfælde af en konflikt med principperne i behørig proces, eller når der er andre tungtvejende interesser, som retfærdiggøre en afvisning. For eksempel kan en anmodning om en foreløbig vidneundersøgelse afvises, når man forsøger at opdage konkurrentens forretningshemmeligheder, eller når man prøver at indlede en såkaldt fiskeekspedition. På trods af disse regler kan der forekomme ulykkelige situationer; for eksempel i tillidssektoren.

Den foreløbige høring

Tillidssektor

I tillidssektoren er en stor del af den cirkulerende information normalt fortrolig; ikke i mindst oplysninger fra klienterne på et tillidskontor. Derudover modtager et tillidskontor ofte adgang til bankkonti, hvilket naturligvis kræver en høj grad af fortrolighed. I en vigtig dom bestemte retten, at et tillidskontor i sig selv ikke er underlagt (afledte) juridiske privilegier. Konsekvensen af ​​dette er, at "tillidshemmeligheden" kan omgås ved at anmode om en foreløbig vidneundersøgelse. Årsagen til, at retten ikke ønskede at give tillidssektoren og dens ansatte et afledt juridisk privilegium, er åbenbart det faktum, at vigtigheden af ​​at finde sandheden er mest vigtig i en sådan sag, der kan ses som problematisk. Følgelig kan en part som skattemyndigheden, selv om den ikke er i besiddelse af tilstrækkelige beviser til at indlede en procedure, ved at anmode om en foreløbig vidneundersøgelse indsamle en masse (klassificerede) oplysninger fra en række ansatte i et tillidskontor i for at gøre en procedure mere levedygtig. Ikke desto mindre kan skatteyderen selv nægte adgang til hans oplysninger som omhandlet i artikel 47 AWR på grundlag af fortroligheden af ​​hans kontakt med en person med en juridisk fortrolighedsforpligtelse (advokat, notar etc.), som han har henvendt sig til. Trust-kontoret kan derefter henvise til denne afvisningsret hos skattebetaler, men i dette tilfælde skal tillitsselskabet ikke desto mindre afsløre, hvem den pågældende skatteyder er i. Denne mulighed for omgåelse af ”tillidshemmeligheden” ses ofte som et stort emne og i dette øjeblik er der kun en begrænset mængde løsninger og muligheder for medarbejdere på et tillidskontor at nægte at afsløre fortrolige oplysninger under en foreløbig vidneundersøgelse.

Løsninger

Som allerede nævnt er blandt disse muligheder at angive, at modparten indleder fiskeriekspeditioner, at modparten forsøger at opdage firmahemmeligheder, eller at modparten har en sagsinteresse, der er for svag. Under visse omstændigheder behøver man heller ikke at vidne mod sig selv. Ofte vil sådanne grunde imidlertid ikke være relevante i det konkrete tilfælde. I en af ​​hendes rapporter fra 2008 foreslår det rådgivende udvalg for civil retspleje (“Adviescommissie van het Burgerlijk Procesrecht”) en anden grund: proportionalitet. Ifølge det rådgivende udvalg skulle det være muligt at afvise en anmodning om samarbejde, når resultatet er klart uforholdsmæssigt. Dette er et retfærdigt kriterium, men det vil stadig forblive spørgsmålet, i hvilket omfang dette kriterium ville være effektivt. Så længe retten alligevel ikke følger denne vej, vil lovens strenge regime og retspraksis forblive på plads. Fast men fair? Det er spørgsmålet.

Den fulde version af denne hvidbog findes på hollandsk via dette link.

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer efter at have læst denne artikel, er du velkommen til at kontakte mr. Maxim Hodak, advokat kl Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl or mr. Tom Meevis, attorney-at-law at Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl or call us on +31 (0)40-3690680.

Del