Forældremyndighed efter skilsmisse

Forældremyndighed omfatter både en forældres pligt og ret til at opdrage og passe sit mindreårige barn. Dette vedrører det mindreåriges barns fysiske velbefindende, sikkerhed og udvikling. Hvis de forældre, der udøver fælles forældremyndighed, beslutter at ansøge om skilsmisse, vil forældrene i princippet fortsat udøve forældremyndighed i fællesskab.

Undtagelser er mulige: retten kan beslutte, at en af ​​forældrene har fuld forældremyndighed. Ved denne beslutning er barnets tarv dog altafgørende. Dette er tilfældet, hvor der er en uacceptabel risiko for, at barnet bliver fanget eller mistet mellem forældrene (og denne situation sandsynligvis ikke forbedres tilstrækkeligt på kort sigt), eller hvor forældrerskift ellers er nødvendigt for at tjene de bedste interesser af barnet.

Law & More B.V.