Arbejdsgivere bør være opmærksomme på omstændighederne, hvorunder de ...

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på de omstændigheder, under hvilke de ønsker at afskedige en medarbejder. Dette bevises endnu en gang ved en dom afsagt af tingretten i Assen. Et hospital skulle betale sin medarbejder (en farmaceuter) en overgangsgodtgørelse på 45,000 € og et rimeligt vederlag på 125,000 €, da der ikke var nogen rimelig grund til at opsige ansættelseskontrakten. Hospitalet hævdede, at farmaceut var dysfunktionel, hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Kontrakten blev dog ikke desto mindre opløst med de tildelte fordele som et resultat. Årsagen hertil var, at ansættelsesforholdet i mellemtiden var blevet afbrudt, hvilket helt kunne tilskrives arbejdsgiveren.

10-02-2017

Del
Law & More B.V.