Hvornår er en advokat påkrævet?

Hvornår er en advokat påkrævet?

Du har modtaget en indkaldelse og skal snart møde for dommeren, der skal afgøre din sag, eller du vil måske starte en procedure selv. Hvornår er det et valg at ansætte en advokat til at hjælpe dig i din juridiske tvist, og hvornår er det obligatorisk at ansætte en advokat? Svaret […]

Læs
Hvad laver en advokat?

Hvad laver en advokat?

Skade påført af en anden, anholdt af politiet eller ønsker at stå for dine egne rettigheder: forskellige sager, hvor bistand fra en advokat bestemt ikke er en unødvendig luksus og i civile sager endda en forpligtelse. Men hvad gør en advokat egentlig […]

Læs
Konkurrenceklausul: hvad skal du vide?

Konkurrenceklausul: hvad skal du vide?

En konkurrenceklausul, reguleret i art. 7: 653 i den nederlandske civillovbog, er en vidtrækkende begrænsning af medarbejderens valgfrihedsvalg, som en arbejdsgiver kan medtage i en ansættelseskontrakt. Dette giver jo arbejdsgiveren mulighed for at forbyde medarbejderen at komme ind i en anden virksomheds tjeneste, […]

Læs
Konkursloven og dens procedurer

Konkursloven og dens procedurer

Tidligere skrev vi en blog om, under hvilke omstændigheder konkurs kan indgives, og hvordan denne procedure fungerer. Udover konkurs (reguleret i afsnit I) har konkursloven (på hollandsk Faillissementswet, i det følgende benævnt 'Fw') to andre procedurer. Nemlig: moratoriet (afsnit II) og gælden […]

Læs
Generelle købsbetingelser: B2B

Generelle købsbetingelser: B2B

Som iværksætter indgår du regelmæssigt aftaler. Også med andre virksomheder. Generelle vilkår og betingelser er ofte en del af aftalen. De generelle vilkår og betingelser regulerer (juridiske) emner, der er vigtige i enhver aftale, såsom betalingsbetingelser og forpligtelser. Hvis du som iværksætter […]

Læs
Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme i Holland

Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme i Holland

Kan en dom afsagt i udlandet anerkendes og/eller fuldbyrdes i Nederlandene? Dette er et ofte stillet spørgsmål i juridisk praksis, der regelmæssigt behandler internationale parter og tvister. Svaret på dette spørgsmål er ikke entydigt. Læren om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme er ret kompleks på grund af […]

Læs
Alt om optjeningsordningen

Alt om optjeningsordningen

Der er mange ting at overveje, når man sælger en virksomhed. Et af de vigtigste og sværeste elementer er ofte salgsprisen. Forhandlingerne kan for eksempel sætte sig fast her, fordi køberen ikke er villig til at betale nok eller ikke er i stand til at opnå tilstrækkelig finansiering. En af […]

Læs
Hvad er en lovlig fusion?

Hvad er en lovlig fusion?

At en fusion involverer en overførsel af aktier i de fusionerende selskaber fremgår klart af navnet. Udtrykket aktivfusion er også fortællende, fordi visse aktiver og passiver i et selskab overtages af et andet selskab. Udtrykket juridisk fusion henviser til den eneste lovligt regulerede form [...]

Læs
Skilsmisse med børn: kommunikation er nøglen

Skilsmisse med børn: kommunikation er nøglen

Når beslutningen om skilsmisse er truffet, er der meget, der skal arrangeres og således drøftes. Skilsmissepartnere befinder sig normalt i en følelsesladet rutsjebane, hvilket gør det vanskeligt at nå til rimelige aftaler. Det er endnu sværere, når der er involverede børn. På grund af børnene er du [...]

Læs
Indsend en klage over retten

Indsend en klage over retten

Det er vigtigt, at du har og opretholder tillid til retsvæsenet. Derfor kan du indgive en klage, hvis du føler, at en domstol eller et medlem af retten ikke har behandlet dig korrekt. Du skal sende et brev til nævnets bestyrelse. Du [...]

Læs
Afgørelse i klimasagen mod Shell

Afgørelse i klimasagen mod Shell

Arrangementsretten i Haag i Milieudefensie-sagen mod Royal Dutch Shell PLC (herefter: 'RDS') er en milepæl i klimatvister. For Nederlandene er dette næste skridt efter den banebrydende bekræftelse af Urgenda-afgørelsen fra Højesteret, hvor staten [...]

Læs
Donoraftale: Hvad skal du vide?

Donoraftale: Hvad skal du vide?

Der er flere aspekter ved at få et barn ved hjælp af en sæddonor, såsom at finde en passende donor eller insemineringsprocessen. Et andet vigtigt aspekt i denne sammenhæng er det juridiske forhold mellem den part, der ønsker at blive gravid via insemination, eventuelle partnere, en sæddonor [...]

Læs
Overdragelse af virksomheden

Overdragelse af virksomheden

Hvis du planlægger at overføre en virksomhed til en anden eller overtage en andens virksomhed, kan du undre dig over, om denne overtagelse også gælder for personalet. Afhængigt af årsagen til, at virksomheden overtages, og hvordan overtagelsen gennemføres, kan eller kan dette [...]

Læs
Licensaftalen

Licensaftalen

Der findes intellektuelle ejendomsrettigheder for at beskytte dine kreationer og ideer mod uautoriseret brug af tredjeparter. I visse tilfælde, f.eks. Hvis du vil have dine kreationer udnyttet kommercielt, vil du måske have andre til at kunne bruge det. Men hvor mange rettigheder vil du give [...]

Læs
Bestyrelsens rolle i krisetider

Bestyrelsens rolle i krisetider

Ud over vores generelle artikel om bestyrelsen (herefter 'SB') vil vi også gerne fokusere på SB's rolle i krisetider. I krisetider er det vigtigere end nogensinde at beskytte virksomhedens kontinuitet, så der skal tages vigtige overvejelser. […]

Læs
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen (herefter 'SB') er et organ fra BV og NV, der har en tilsynsfunktion på direktionens politik og selskabets og dets tilknyttede virksomheds generelle anliggender (artikel 2: 140/250, stk. 2 i den hollandske civillov ('DCC'). Formålet med […]

Læs
Ind og ud af det lovpligtige to-lags selskab

Ind og ud af det lovpligtige to-lags selskab

Det lovpligtige selskab med to niveauer er en særlig selskabsform, der kan gælde for NV og BV (såvel som andelsselskabet). Det menes ofte, at dette kun gælder for internationalt opererende grupper med en del af deres aktiviteter i Holland. Dette behøver dog ikke nødvendigvis [...]

Læs
Hvad er dine rettigheder som lejer?

Hvad er dine rettigheder som lejer?

Hver lejer har ret har to vigtige rettigheder: retten til at nyde opholdet og retten til lejebeskyttelse. Hvor vi diskuterede lejers første ret i forbindelse med udlejerens forpligtelser, kom lejerens anden ret i en separat blog om [...]

Læs
Lejebeskyttelsesbillede

Lejebeskyttelse

Når du lejer en bolig i Holland, har du automatisk ret til lejebeskyttelse. Det samme gælder for dine lejere og underlejere. I princippet omfatter lejebeskyttelse to aspekter: beskyttelse af lejepriser og lejebeskyttelse mod opsigelse af lejeaftalen i den forstand, at udlejer ikke bare kan [...]

Læs
Skilsmisse i 10 trin

Skilsmisse i 10 trin

Det er vanskeligt at afgøre, om der skal skilles. Når du har besluttet, at dette er den eneste løsning, begynder processen virkelig. En masse ting skal arrangeres, og det vil også være en følelsesmæssigt vanskelig periode. For at hjælpe dig på din vej vil vi give [...]

Læs
Udlejerens forpligtelser

Udlejerens forpligtelser

En lejeaftale har forskellige aspekter. Et vigtigt aspekt heraf er udlejer og de forpligtelser, han har over for lejeren. Udgangspunktet med hensyn til udlejerens forpligtelser er ”den glæde, som lejeren kan forvente på baggrund af lejeaftalen”. Efter alt, forpligtelserne [...]

Læs
Direktørens interessekonflikt Billede

Direktørens interessekonflikt

Direktører i et selskab bør til enhver tid styres af virksomhedens interesser. Hvad hvis direktører skal træffe beslutninger, der involverer deres egne personlige interesser? Hvilken interesse hersker, og hvad forventes en direktør at gøre i en sådan situation? Hvornår er der en konflikt mellem [...]

Læs
Opretholdelse af titelbillede

Retention af titel

Ejerskab er den mest omfattende ret, som en person kan have i en vare, i henhold til Civil Code. Først og fremmest betyder det, at andre skal respektere personens ejerskab. Som et resultat af denne ret er det op til ejeren at afgøre, hvad der sker med hans varer. Til […]

Læs
Beskyttelse af handelshemmeligheder: Hvad skal du vide? Billede

Beskyttelse af handelshemmeligheder: Hvad skal du vide?

Handelshemmelighedsloven (Wbb) har været gældende i Holland siden 2018. Denne lov implementerer det europæiske direktiv om harmonisering af reglerne om beskyttelse af ikke-afsløret know-how og forretningsinformation. Målet med indførelsen af ​​det europæiske direktiv er at forhindre regelopdelingen i alle [...]

Læs
Surrogacy i Holland Image

Surrogacy i Holland

Graviditet er desværre ikke en selvfølge for enhver forælder med et ønske om at få børn. Ud over muligheden for adoption kan surrogati være en mulighed for en tilsigtet forælder. I øjeblikket er surrogati ikke reguleret af lovgivningen i Holland, hvilket gør den juridiske status [...]

Læs
Internationalt surrogati-billede

International surrogati

I praksis vælger tilsigtede forældre i stigende grad at starte et surrogatprogram i udlandet. De kan have forskellige grunde til dette, som alle er knyttet til de tilsigtede forældres usikre stilling i henhold til hollandsk lov. Disse diskuteres kort nedenfor. I denne artikel forklarer vi, at mulighederne i udlandet kan [...]

Læs
Forældremyndighed billede

Forældremyndighed

Når et barn er født, har barnets mor automatisk forældremyndighed over barnet. Undtagen i tilfælde, hvor moderen selv stadig er mindreårig på det tidspunkt. Hvis moderen er gift med sin partner eller har et registreret partnerskab under barnets fødsel, [...]

Læs
Bill om modernisering af partnerskabsbillede

Lovforslag om modernisering af partnerskaber

Den dag i dag har Holland tre juridiske former for partnerskaber: partnerskabet, det generelle partnerskab (VOF) og kommanditselskabet (CV). De bruges hovedsageligt i små og mellemstore virksomheder (SMV'er), landbrugssektoren og servicesektoren. Alle tre former for partnerskaber er baseret på en forordning, der daterer […]

Læs
Law & More B.V.