Opretholdelse af titelbillede

Retention af titel

Ejerskab er den mest omfattende ret, som en person kan have i en vare, i henhold til Civil Code. Først og fremmest betyder det, at andre skal respektere personens ejerskab. Som et resultat af denne ret er det op til ejeren at afgøre, hvad der sker med hans varer. For eksempel kan ejeren beslutte at overføre ejerskabet af sin vare til en anden person ved hjælp af en købsaftale. For en gyldig overførsel skal et antal juridiske betingelser dog være opfyldt. Betingelsen, der i sidste ende overfører ejerskabet af varen, er levering af den pågældende vare, for eksempel ved bogstaveligt at aflevere den til køberen, og ikke betaling af købsprisen, som man generelt antager. Med andre ord bliver køberen ejer af varen på leveringstidspunktet.

Opretholdelse af titelbillede

Ingen ejendomsforbehold aftalt

Især vil ovenstående være tilfældet, hvis du ikke er aftalt med køberen med hensyn til ejendomsret. Ganske vist er købsprisen såvel som den periode, inden for hvilken betaling af køberen skal foretages, ud over leveringen aftalt i købsaftalen. I modsætning til levering er (betaling af) købsprisen imidlertid ikke et lovkrav for overdragelse af ejerskab. Det er derfor muligt, at køberen oprindeligt bliver ejer af dine varer uden at have betalt (det fulde beløb) for det. Vil køberen ikke betale efter det? Så kan du ikke bare genvinde dine varer, for eksempel. Når alt kommer til alt, kan den ikke-betalende køber blot påberåbe sig den erhvervede ejendomsret for den vare, og det forventes, at du respekterer hans ejendomsret til den pågældende vare denne gang. Med andre ord, i så fald vil du være uden din vare eller betaling og derfor tomhændet. Det samme gælder, hvis køberen har til hensigt at betale, men inden den faktiske betaling finder sted, står over for konkurs. Dette er en ubehagelig situation, der forresten kan undgås.

Ejendomsforbehold som en sikkerhedsforanstaltning

Når alt kommer til alt er forebyggelse bedre end helbredelse. Derfor er det klogt at bruge de muligheder, der er tilgængelige. F.eks. Kan ejeren af ​​varen være enig med køberen om, at ejerskabet kun overgår til køberen, hvis visse betingelser er opfyldt af køberen. En sådan betingelse kan for eksempel også vedrøre betaling af købsprisen og kaldes også ejendomsforbehold. Ejendomsforbehold er reguleret i artikel 3:92 i den hollandske civillov og har, hvis det er aftalt, således den virkning, at sælgeren forbliver juridisk ejer af varerne, indtil køberen har betalt den fulde aftalte pris for varerne. Ejendomsforbehold tjener derefter som en forsigtighedsforanstaltning: betaler køberen ikke? Eller får køberen konkurs, før han betaler sælgeren? I så fald har sælgeren ret til at tilbagebetale sine varer fra køberen som et resultat af den fastsatte ejendomsret. Hvis køberen ikke samarbejder om levering af varerne, kan sælgeren fortsætte med beslaglæggelse og udførelse på lovlig måde. Fordi sælgeren altid har været ejer, falder hans gode ikke ind i købers konkursbo og kan kræves fra den pågældende ejendom. Er betalingsbetingelsen opfyldt af køberen? Derefter overgår (kun) ejerskabet af varen til køberen.

Et eksempel på ejendomsret: lejekøb

En af de mest almindelige transaktioner, hvor parterne benytter sig af ejendomsforbehold, er lejekøb eller køb af for eksempel en bil i afbetaling, der er reguleret i artikel 7A: 1576 BW. Lejekøb indebærer derfor køb og salg ved afbetaling, hvorved parterne er enige om, at ejerskab af den solgte vare ikke kun overføres ved levering, men kun ved at opfylde betingelsen om fuld betaling af det, som køberen skylder i henhold til købsaftalen. Dette inkluderer ikke transaktioner relateret til al fast ejendom og mest registreret ejendom. Disse transaktioner er udelukket ved lov fra lejekøb. I sidste ende sigter lejekøbsprogrammet med sine obligatoriske bestemmelser for at beskytte køberen af ​​for eksempel en bil mod at tage et lejekøb for let såvel som sælgeren mod en for ensidig stærk position fra køberens side. .

Effektivitet af ejendomsforbehold

For effektiv drift af ejendomsforbehold er det vigtigt, at det registreres skriftligt. Dette kan gøres i selve købsaftalen eller i en helt separat aftale. Ejendomsforbehold er dog normalt fastlagt i de generelle vilkår og betingelser. I så fald skal det dog tages i betragtning, at juridiske krav vedrørende de generelle betingelser skal være opfyldt. Flere oplysninger om de generelle vilkår og betingelser og de gældende juridiske krav kan findes i en af ​​vores tidligere blogs: Generelle vilkår og betingelser: hvad du har brug for at vide om dem.

Det er også vigtigt i effektivitetssammenhæng, at ejendomsforbeholdet, der skal medtages, også er gyldigt. Til dette formål skal følgende krav være opfyldt:

  • sagen skal kunne bestemmes eller identificeres (beskrevet)
  • sagen er muligvis ikke indarbejdet i en ny sag
  • sagen er muligvis ikke konverteret til en ny sag

Desuden er det vigtigt ikke at formulere bestemmelser om ejendomsforbehold for snævert. Jo snævrere et ejendomsforbehold formuleres, jo flere risici lades åbne. Leveres flere varer til sælgeren, er det derfor for eksempel klogt at sørge for, at sælgeren forbliver ejer af alle leverede varer, indtil den fulde købspris er betalt, selvom en del af disse varer allerede er betalt af køberen. Det samme gælder for varer fra køberen, hvori de varer, der er leveret af sælgeren, eller i det mindste behandles. I dette tilfælde kaldes dette også et udvidet ejendomsforbehold.

Fremmelse fra købers side med forbehold af ejendomsret som et vigtigt opmærksomhedspunkt

Da køberen endnu ikke er ejer på grund af en aftalt ejendomsforbehold, er han i princippet heller ikke i stand til at gøre en anden lovlig ejer. Faktisk kan køberen selvfølgelig gøre dette ved at sælge varerne til tredjemand, hvilket også sker regelmæssigt. I øvrigt kan køberen i betragtning af det interne forhold til sælgeren alligevel have tilladelse til at overføre varerne. I begge tilfælde kan ejeren ikke genvinde sine varer fra en tredjepart. Når alt kommer til alt, er ejendomsforbeholdet kun fastsat af sælgeren over for køberen. Derudover kan tredjeparten i forbindelse med beskyttelse mod et sådant krav fra køberen stole på bestemmelsen i artikel 3:86 i civillovgivningen eller med andre ord god tro. Det ville kun være anderledes, hvis denne tredjepart vidste ejendomsforbeholdet mellem køber og sælger eller vidste, at det er almindeligt i branchen, at de leverede varer leveres under ejendomsforbehold, og at køberen var økonomisk syg.

Ejendomsforbehold er en juridisk nyttig, men alligevel vanskelig konstruktion. Det er derfor klogt at konsultere en ekspertadvokat, inden du indgår en ejendomsforbehold. Har du at gøre med ejendomsret, eller har du brug for hjælp til at udarbejde det? Kontakt derefter Law & More. På Law & More vi forstår, at fraværet af en sådan tilbageholdelse af titlen eller den forkerte optagelse deraf kan have vidtrækkende konsekvenser. Vores advokater er eksperter inden for aftaleret og hjælper dig gerne gennem en personlig tilgang.

Privatindstillinger
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du bruger vores hjemmeside. Hvis du bruger vores tjenester via en browser, kan du begrænse, blokere eller fjerne cookies gennem dine webbrowserindstillinger. Vi bruger også indhold og scripts fra tredjeparter, der muligvis bruger sporingsteknologier. Du kan selektivt give dit samtykke nedenfor for at tillade sådanne tredjepartsindlejringer. For fuldstændig information om de cookies, vi bruger, data, vi indsamler, og hvordan vi behandler dem, skal du tjekke vores Privatlivspolitik
Law & More B.V.