Blog

Forening med begrænset retsevne

Forening med begrænset retsevne

Juridisk set er en forening en juridisk enhed med medlemmer. En forening er dannet med et bestemt formål, for eksempel en idrætsforening, og kan lave sine egne regler. Loven skelner mellem en forening med fuld handleevne og en forening med begrænset retsevne. Denne blog diskuterer de vigtige aspekter af foreningen med...

Forening med begrænset retsevne Læs mere »

Eksempel på lønkrav

Eksempel på lønkrav

Når du har udført arbejde som lønmodtager, har du ret til løn. Specifikationerne omkring udbetaling af løn er reguleret i ansættelseskontrakten. Hvis arbejdsgiveren ikke betaler lønnen (til tiden), er den i misligholdelse, og du kan indgive et lønkrav. Hvornår skal der indgives lønkrav? Der er flere …

Eksempel på lønkrav Læs mere »

Meddelelse om standardeksempel

Meddelelse om standardeksempel

Desværre sker det ofte nok, at en kontraherende part undlader at opfylde sine forpligtelser eller undlader at gøre det rettidigt eller korrekt. En misligholdelse giver denne part endnu en mulighed for (korrekt) at overholde inden for en rimelig frist. Efter udløbet af den passende frist – nævnt i brevet – er skyldneren i misligholdelse. Standard …

Meddelelse om standardeksempel Læs mere »

Tjekliste personalefil AVG

Tjekliste personalefil AVG

Som arbejdsgiver er det vigtigt at opbevare dine medarbejderes data korrekt. I den forbindelse er du forpligtet til at føre personaleregistreringer over medarbejdernes personoplysninger. Ved lagring af sådanne data skal der tages hensyn til Privacy Act General Data Protection Regulation (AVG) og Implementation Act General Data Protection Regulation (UAVG). AVG pålægger …

Tjekliste personalefil AVG Læs mere »

Aktiekapital

Aktiekapital

Hvad er aktiekapital? Aktiekapital er egenkapital opdelt i aktier i en virksomhed. Det er den kapital, der er fastsat i selskabsoverenskomsten eller vedtægterne. Et selskabs aktiekapital er det beløb, hvormed et selskab har udstedt eller kan udstede aktier til aktionærer. Aktiekapital er også en del af en virksomheds forpligtelser. Forpligtelser er gæld...

Aktiekapital Læs mere »

Tidsbegrænset ansættelseskontrakt

Tidsbegrænset ansættelseskontrakt

Mens tidsbegrænsede ansættelseskontrakter tidligere var undtagelsen, ser de ud til at være blevet reglen. En tidsbegrænset ansættelseskontrakt kaldes også en midlertidig ansættelseskontrakt. En sådan ansættelseskontrakt indgås for en begrænset periode. Det er ofte afsluttet i seks måneder eller et år. Derudover kan denne kontrakt også indgås...

Tidsbegrænset ansættelseskontrakt Læs mere »

Er en pensionsordning obligatorisk?

Er en pensionsordning obligatorisk?

Ja og nej! Hovedreglen er, at en arbejdsgiver ikke er forpligtet til at tilbyde en pensionsordning til lønmodtagere. Herudover er lønmodtagere som udgangspunkt ikke forpligtet til at deltage i en pensionsordning, som arbejdsgiveren stiller til rådighed. I praksis er der dog mange situationer, hvor denne hovedregel ikke gælder, hvilket efterlader en arbejdsgiver …

Er en pensionsordning obligatorisk? Læs mere »

Hvornår udløber et krav?

Hvornår udløber et krav?

Ønsker du at inddrive en restgæld efter længere tid, kan der være risiko for, at gælden er forældet. Erstatningskrav eller krav kan også være forældet. Hvordan virker receptpligtig, hvad er forældelsesfrister, og hvornår begynder de at løbe? Hvad er en begrænsning af et krav? Et krav er forældet, hvis kreditor …

Hvornår udløber et krav? Læs mere »

Hvad er et krav?

Hvad er et krav?

Et krav er blot et krav, nogen har til en anden, dvs. en person eller virksomhed. Et krav består ofte af et pengekrav, men det kan også være et krav om at give eller gøre krav på uberettiget betaling eller et erstatningskrav. En kreditor er en person eller virksomhed, der skylder en …

Hvad er et krav? Læs mere »

Afskedigelse på fast kontrakt

Afskedigelse på fast kontrakt

Er afskedigelse tilladt på en fast kontrakt? En fast kontrakt er en ansættelseskontrakt, hvor man ikke aftaler en slutdato. Så din kontrakt varer på ubestemt tid. Med en fast kontrakt kan du ikke hurtigt blive fyret. Det skyldes, at en sådan ansættelseskontrakt først ophører, når du eller din arbejdsgiver giver besked. Du …

Afskedigelse på fast kontrakt Læs mere »

Varer lovligt set Billede

Varer lovligt set

Når man taler om ejendom i den juridiske verden, har det ofte en anden betydning, end man normalt er vant til. Varer omfatter ting og ejendomsrettigheder. Men hvad betyder det egentlig? Det kan du læse mere om i denne blog. Varer Den omhandlede ejendom omfatter varer og ejendomsrettigheder. Varer kan opdeles i...

Varer lovligt set Læs mere »

Skilsmisse i Holland for ikke-hollandske statsborgere Billede

Skilsmisse i Holland for ikke-hollandske statsborgere

Når to hollandske partnere, gift i Holland og bosat i Holland, ønsker at blive skilt, har den hollandske domstol naturligvis kompetence til at udtale denne skilsmisse. Men hvad med, når det drejer sig om to udenlandske partnere gift i udlandet? På det seneste modtager vi jævnligt spørgsmål vedrørende ukrainske flygtninge, der ønsker at blive skilt i Holland. Men er …

Skilsmisse i Holland for ikke-hollandske statsborgere Læs mere »

Yderligere sanktioner mod Rusland Image

Yderligere sanktioner mod Rusland

Efter syv sanktionspakker indført af regeringen mod Rusland, er der nu også indført en ottende sanktionspakke den 6. oktober 2022. Disse sanktioner kommer oven i foranstaltninger, der blev pålagt Rusland i 2014 for at annektere Krim og undlade at implementere Minsk-aftalerne. Foranstaltningerne fokuserer på økonomiske sanktioner og diplomatiske foranstaltninger. Det …

Yderligere sanktioner mod Rusland Læs mere »

At opnå hollandsk statsborgerskab

At opnå hollandsk statsborgerskab

Vil du komme til Holland for at arbejde, studere eller blive hos din familie/partner? Der kan gives opholdstilladelse, hvis du har et legitimt formål med opholdet. Udlændinge- og Naturaliseringsstyrelsen (IND) udsteder opholdstilladelse til både midlertidigt og permanent ophold afhængig af din situation. Efter kontinuerligt lovligt ophold i …

At opnå hollandsk statsborgerskab Læs mere »

Viden migrant billede

Videnmigrant

Kunne du tænke dig, at en højtuddannet udenlandsk medarbejder kommer til Holland for at arbejde for din virksomhed? Det er muligt! I denne blog kan du læse om betingelserne for, at en højtuddannet migrant kan arbejde i Holland. Videnmigranter med fri adgang Det skal bemærkes, at videnmigranter fra visse …

Videnmigrant Læs mere »

Jeg vil gribe! Billede

Jeg vil gribe!

Du har lavet en stor levering til en af ​​dine kunder, men køber betaler ikke det skyldige beløb. Hvad kan du gøre? I disse tilfælde kan du få beslaglagt købers varer. Dette er dog underlagt visse betingelser. Derudover er der forskellige typer anfald. I denne blog kan du læse...

Jeg vil gribe! Læs mere »

Hjælp, jeg er arresteret Image

Hjælp, jeg er arresteret

Når du bliver stoppet som mistænkt af en efterforskningsleder, har han ret til at fastslå din identitet, så han ved, hvem han har med at gøre. Anholdelsen af ​​en mistænkt kan dog ske på to måder, på fersk gerning eller ikke på fersk gerning. Red-handed Er du blevet opdaget i færd med at begå en kriminel …

Hjælp, jeg er arresteret Læs mere »

Hvad laver en advokat? billede

Hvad laver en advokat?

Skader påført af en anden, arresteret af politiet eller ønsker at stå op for dine egne rettigheder: forskellige sager, hvor bistand fra en advokat bestemt ikke er en unødvendig luksus og i civile sager endda en forpligtelse. Men hvad gør en advokat præcis, og hvorfor er det vigtigt...

Hvad laver en advokat? Læs mere »

midlertidig kontrakt

Overgangskompensation for en ansættelseskontrakt: Hvordan fungerer det?

Under visse omstændigheder har en medarbejder, hvis ansættelseskontrakt ophører, ret til en lovmæssigt fastsat godtgørelse. Dette omtales også som overgangsbetaling, der skal lette overgangen til et andet job eller til eventuel uddannelse. Men hvad er reglerne for denne overgangsbetaling: Hvornår har medarbejderen ret til det og …

Overgangskompensation for en ansættelseskontrakt: Hvordan fungerer det? Læs mere »

Konkursloven og dens procedurer

Konkursloven og dens procedurer

Tidligere skrev vi en blog om de omstændigheder, hvorunder en konkurs kan indgives, og hvordan denne procedure fungerer. Udover konkurs (reguleret i afsnit I), har konkursloven (på hollandsk Faillissementswet, herefter benævnt "Fw") to andre procedurer. Nemlig: moratoriet (afsnit II) og gældssaneringsordningen for fysiske personer …

Konkursloven og dens procedurer Læs mere »

Privatindstillinger
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du bruger vores hjemmeside. Hvis du bruger vores tjenester via en browser, kan du begrænse, blokere eller fjerne cookies gennem dine webbrowserindstillinger. Vi bruger også indhold og scripts fra tredjeparter, der muligvis bruger sporingsteknologier. Du kan selektivt give dit samtykke nedenfor for at tillade sådanne tredjepartsindlejringer. For fuldstændig information om de cookies, vi bruger, data, vi indsamler, og hvordan vi behandler dem, skal du tjekke vores Privatlivspolitik
Law & More B.V.