Anerkendelse som sponsor

Anerkendelse som sponsor

Virksomheder bringer jævnligt medarbejdere fra udlandet til Holland. Anerkendelse som sponsor er obligatorisk, hvis din virksomhed ønsker at ansøge om opholdstilladelse til et af følgende formål med opholdet: højtuddannet migrant, forskere i henhold til direktiv EU 2016/801, studie, au pair eller udveksling.

Hvornår søger du om anerkendelse som sponsor?

Du kan søge IND om anerkendelse som sponsor som virksomhed. De fire kategorier, som anerkendelse som sponsor kan bruges til, er beskæftigelse, forskning, studier eller udveksling.

Ved beskæftigelse kunne man tænke sig opholdstilladelse til beskæftigelse med det formål at være vidensmigrant, udføre arbejde som lønmodtager, sæsonbeskæftigelse, læreplads, overflytning inden for en virksomhed eller virksomhed eller ophold, hvis der er tale om en indehaver af europæisk blåt kort. Med hensyn til forskning kunne man anmode om opholdstilladelse til forskning med det formål, der er nævnt i direktiv EU 2016/801. Studiekategorien vedrører opholdstilladelser med studieformål. Endelig omfatter udvekslingskategorien opholdstilladelser med kulturudveksling eller au pair som formål.

Betingelserne for anerkendelse som sponsor

Følgende betingelser gælder ved vurdering af ansøgningen om anerkendelse som sponsor:

  1. Optagelse i handelsregistret;

Din virksomhed skal være registreret i handelsregistret.

  1. Kontinuiteten og solvensen i din virksomhed er tilstrækkeligt sikret;

Det betyder, at din virksomhed kan opfylde alle sine økonomiske forpligtelser i en længere periode (kontinuitet), og at virksomheden kan absorbere økonomiske tilbageslag (solvens).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan rådgive IND om en virksomheds kontinuitet og solvens. RVO'en bruger et pointsystem på op til 100 point for nystartede virksomheder. En startende iværksætter er en virksomhed, der har eksisteret i mindre end halvandet år eller endnu ikke har udført forretningsaktiviteter i halvandet år. Opstarten skal have mindst 50 point for en positiv udtalelse fra RVO. Med tilstrækkelige point og dermed en positiv udtalelse anerkendes virksomheden som referent.

Pointsystemet består af registreringen hos det hollandske Kamer van Koophandel (KvK) og forretningsplanen. Først kontrollerer RVO, om virksomheden er registreret hos KvK. Det ser også på, om der er sket ændringer af fx aktionærer eller partnere siden ansøgningen om Anerkendelse som sponsor, men også om der er sket overtagelse, betalingsstandsning eller konkurs.

Herefter vurderes forretningsplanen. RVO evaluerer forretningsplanen baseret på markedspotentiale, organisation og virksomhedsfinansiering.

Ved vurdering af det første kriterium, markedspotentiale, ser RVO på produktet eller ydelsen, og der udarbejdes en markedsanalyse. Produktet eller tjenesten vurderes i henhold til dets egenskaber, anvendelse, markedsbehov og unikke salgsargumenter. Markedsanalysen er kvalitativ og kvantitativ og fokuserer på sit eget specifikke forretningsmiljø. Markedsanalysen fokuserer blandt andet på potentielle kunder, konkurrenter, adgangsbarrierer, prispolitik og risici.

Efterfølgende vurderer RVO det andet kriterium, virksomhedens organisation. RVO overvejer virksomhedens organisationsstruktur og kompetencefordelingen.

Det sidste kriterium, finansiering, vurderes af RVO baseret på solvens, omsætning og likviditetsprognose. Det er væsentligt, at virksomheden kan absorbere eventuelle fremtidige økonomiske vanskeligheder i tre år (solvens). Derudover skal omsætningsprognosen se plausibel ud og stemme overens med markedspotentialet. Endelig – inden for tre år – skulle pengestrømmen fra faktiske forretningsaktiviteter være positiv (likviditetsprognose).

  1. Din virksomhed er ikke konkurs eller har endnu ikke fået betalingsstandsning;
  2. Ansøgerens eller de fysiske eller juridiske personer eller virksomheder, der direkte eller indirekte er involveret i virksomheden, er tilstrækkeligt godtgjort.

Følgende eksempler tjener til at illustrere situationer, hvor IND vurderer, at der ikke er nogen pålidelighed:

  • Hvis din virksomhed eller de involverede (juridiske) personer er gået konkurs tre gange om året, før du ansøger om Anerkendelse som sponsor.
  • Din virksomhed har modtaget en straf for skatteforseelser fire år før ansøgning om anerkendelse som sponsor.
  • Din virksomhed har modtaget tre eller flere bøder efter udlændingeloven, lov om ansættelse af udlændinge eller lov om mindsteløn og mindsteferiegodtgørelse i de fire år forud for ansøgningen om anerkendelse som sponsor.

Ud over eksemplerne ovenfor kan IND anmode om et Certificate of Good Conduct (VOG) for at vurdere pålideligheden.

  1. Anerkendelse som sponsor for ansøgeren eller juridiske enheder eller virksomheder, der er direkte eller indirekte involveret i den pågældende virksomhed inden for fem år umiddelbart forud for ansøgningen, er blevet trukket tilbage;
  2. Ansøgeren opfylder kravene i forhold til det formål, som udlændingen opholder sig eller ønsker at opholde sig i Holland, hvilket kan omfatte overholdelse og overholdelse af en adfærdskodeks.

Ud over ovenstående betingelser, der skal være opfyldt, eksisterer yderligere betingelser for kategorierne forskning, undersøgelse og udveksling.

Proceduren for 'Anerkendelse som sponsor'

Hvis din virksomhed opfylder de beskrevne betingelser, kan du søge om anerkendelse som sponsor hos IND ved at udfylde ansøgningsskemaet 'Anerkendelse som sponsor'. Du samler alle de nødvendige dokumenter og vedhæfter disse til ansøgningen. Den fuldstændige ansøgning inklusive de ønskede dokumenter skal sendes til IND med posten.

Efter du har sendt ansøgningen om anerkendelse som sponsor, modtager du et brev fra IND med ansøgningsgebyret. Hvis du har betalt for ansøgningen, har IND 90 dage til at tage stilling til din ansøgning. Denne beslutningsperiode kan forlænges, hvis din ansøgning ikke er fuldstændig, eller hvis yderligere undersøgelse er påkrævet.

IND vil herefter tage stilling til din ansøgning om anerkendelse som sponsor. Hvis din ansøgning bliver afvist, kan du gøre indsigelse. Hvis virksomheden er anerkendt som sponsor, bliver du registreret på INDs hjemmeside i Det Offentlige Register over Anerkendte Sponsorer. Din virksomhed forbliver en referent, indtil du opsiger anerkendelsen, eller hvis du ikke længere opfylder betingelserne.

En autoriseret sponsors forpligtelser

Som autoriseret sponsor har du pligt til at informere. I henhold til denne pligt skal den autoriserede sponsor inden for fire uger underrette IND om eventuelle ændringer i situationen. Ændringer kan relateres til udlændingens status og den anerkendte sponsor. Disse ændringer kan indberettes til IND ved at bruge anmeldelsesformularen.

Derudover skal du som autoriseret sponsor opbevare oplysninger om udlændingen i dine registre. Du skal opbevare disse oplysninger i fem år fra du ophører med at være autoriseret sponsor for udlændingen. Som autoriseret sponsor har du en administrations- og opbevaringspligt. Du skal kunne indsende oplysningerne om udlændingen til IND.

Desuden har du som autoriseret sponsor en omsorgspligt over for udlændingen. For eksempel skal du informere udlændingen om betingelserne for indrejse og ophold og andre relevante regler.

Desuden er du som autoriseret sponsor ansvarlig for udlændingens tilbagevenden. Da udlændingen sponsorerer sit familiemedlem, er du ikke ansvarlig for at returnere udlændingens familiemedlem.

Endelig kontrollerer IND, om den autoriserede sponsor overholder sine forpligtelser. I denne sammenhæng kan der pålægges en administrativ bøde, eller Anerkendelsen som sponsor kan suspenderes eller tilbagekaldes af IND.

Fordelene ved at blive anerkendt som sponsor

Hvis din virksomhed er anerkendt som sponsor, har det nogle fordele. Som anerkendt sponsor har du ingen forpligtelse til at indsende et minimum eller maksimum antal ansøgninger om året. Desuden skal du indsende færre bilag vedhæftet din ansøgning, og du kan søge om opholdstilladelse online. Endelig er målet at tage stilling til en anerkendt sponsors ansøgning inden for to uger. At blive anerkendt som sponsor letter således processen med at søge om opholdstilladelse for arbejdstagere fra udlandet.

Vores advokater er eksperter i immigrationsret og er ivrige efter at give dig råd. Har du brug for hjælp til ansøgningen om anerkendelse som sponsor, eller har du resterende spørgsmål efter at have læst denne artikel? Vores advokater kl Law & More er mere end villige til at hjælpe dig.

Privatindstillinger
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse, mens du bruger vores hjemmeside. Hvis du bruger vores tjenester via en browser, kan du begrænse, blokere eller fjerne cookies gennem dine webbrowserindstillinger. Vi bruger også indhold og scripts fra tredjeparter, der muligvis bruger sporingsteknologier. Du kan selektivt give dit samtykke nedenfor for at tillade sådanne tredjepartsindlejringer. For fuldstændig information om de cookies, vi bruger, data, vi indsamler, og hvordan vi behandler dem, skal du tjekke vores Privatlivspolitik
Law & More B.V.