Indsigelse eller klage over INDs afgørelse

Indsigelse eller klage over INDs afgørelse

Hvis du er uenig i INDs afgørelse, kan du gøre indsigelse eller klage over den. Dette kan resultere i, at du får en positiv afgørelse på din ansøgning.

Indvending

En ugunstig afgørelse om din ansøgning

IND vil tage stilling til din ansøgning i form af en afgørelse. Hvis der er truffet en negativ afgørelse på din ansøgning, hvilket betyder, at du ikke modtager et opholdsdokument, kan du gøre indsigelse. Nedenstående ansøgninger kan gøres indsigelse mod:

  • Visum til kort ophold
  • Foreløbig opholdstilladelse (MVV)
  • Tidsbegrænset regulær opholdstilladelse
  • Permanent regulært opholdstilladelse eller fastboende i EU
  • Anerkendelse som sponsor
  • Anmodning om naturalisation (hollandsk nationalitet)

Indsigelsesproceduren

Hvis IND afslår din ansøgning, vil det i afgørelsen fremgå, om du kan afvente indsigelsen i Holland. Hvis du kan afvente indsigelsesproceduren i Holland, kan du bestille tid til en bopælspåtegning ved IND-skranken. Bopælspåtegningen vil blive sat på dit pas. Det er et klistermærke, der viser, at du kan blive i Holland under din procedure.

Hvis det fremgår af afgørelsen, at du ikke må afvente din indsigelsesprocedure i Holland, skal du forlade Holland. Hvis du stadig ønsker at afvente indsigelsen i Holland, kan du anmode retten om et foreløbigt forbud.

I indsigelsesmeddelelsen skriver du, hvorfor du gør indsigelse mod INDs afgørelse. Send indsigelsesmeddelelsen og kopi af afgørelsen til den i afgørelsen anførte postadresse. Du kan også få indsigelsen udarbejdet af vores advokater. I så fald kan vi fungere som din kontakt for IND.

Når IND har modtaget din indsigelse, sender de dig et brev med dato for modtagelse og afgørelsesfrist for indsigelsen. Hvis der skal medtages eller rettes nogle dokumenter, vil du modtage et brev fra IND, hvor det fremgår, hvilke dokumenter du stadig skal fremlægge.

IND vil herefter tage stilling til indsigelsen. Hvis indsigelsen tages til følge, vil du modtage en positiv afgørelse på din ansøgning. Men hvis din indsigelse erklæres ubegrundet, afvises din ansøgning indtil videre. Hvis du er uenig, kan du klage til domstolene.

Gør indsigelse mod en positiv afgørelse om din ansøgning

Du kan også gøre indsigelse, hvis din ansøgning om opholdstilladelse er blevet godkendt, men du er uenig i en del af afgørelsen. Du kan gøre indsigelse efter at have afhentet din opholdstilladelse hos en IND-skranke. I dette tilfælde har du fire uger til at gøre indsigelse, regnet fra du har modtaget opholdsdokumentet.

Erhverv

Hvis din indsigelse erklæres ubegrundet, kan du klage til domstolene. Inden for fire uger efter, at du har truffet afgørelse om din indsigelse, skal du sende den udfyldte begæring/indsigelsesformular til det Centrale Registreringskontor (CIV).

INDs afgørelse om indsigelse angiver, om du kan afvente klagen i Holland. Som i indsigelsessituationen kan du få en bopælspåtegning, hvis du får lov til at afvente klagen i Holland. Hvis du ikke kan afvente anken i Holland, skal du forlade Holland. Du kan ikke desto mindre anmode retten om et foreløbigt forbud til at afvente ankesagen i Holland.

Efter du har udfyldt og indsendt skemaet, angiver du i klagebeskeden, hvorfor du er uenig i INDs afgørelse af din indsigelse. Du skal indsende ankemeddelelsen inden for den af ​​retten fastsatte frist. IND kan besvare din klagesag ved hjælp af en svarskrift. Herefter vil en høring finde sted.

Som udgangspunkt afsiger retten afgørelse inden for seks uger. Hvis dommeren har brug for mere tid, giver han parterne besked omgående. Hvis din klage tages til følge, kan dommeren bestemme, at:

  • IND skal tage indsigelsen op til fornyet behandling, og IND træffer en ny afgørelse, hvor IND efterkommer rettens kendelse.
  • De juridiske konsekvenser af IND's afgørelse forbliver i kraft
  • Dommerens egen afgørelse

At få ret af retten betyder dog ikke, at du får vished om opholdstilladelsen. Ofte vil IND træffe en ny afgørelse under hensyntagen til rettens afgørelse. Denne afgørelse kan dog stadig resultere i en afgørelse, hvor du får afslag på opholdstilladelse.

Vores advokater er specialiseret i immigrationsret og kan hjælpe dig med indsigelsen eller anken. Vi hjælper dig gerne i denne proces. Du kan også kontakt Law & More for andre spørgsmål. 

Law & More