Konsekvenser af manglende overholdelse af overenskomst

Konsekvenser af manglende overholdelse af overenskomst

De fleste ved, hvad en overenskomst er, dens fordele og hvilken, der gælder for dem. Mange kender dog ikke konsekvenserne, hvis arbejdsgiveren ikke overholder overenskomsten. Det kan du læse mere om på denne blog!

Er overholdelse af overenskomsten obligatorisk?

En overenskomst fastsætter aftaler om ansættelsesvilkår for medarbejdere i en bestemt branche eller i en virksomhed. Normalt er de deri indeholdte aftaler mere gunstige for medarbejderen end de ansættelsesvilkår, der følger af loven. Som eksempler kan nævnes aftaler om løn, opsigelsesfrister, overtidsbetaling eller pension. I visse tilfælde er overenskomsten erklæret universelt bindende. Det betyder, at arbejdsgivere inden for den overenskomstdækkede branche er forpligtet til at anvende overenskomstens regler. I sådanne tilfælde må ansættelseskontrakten mellem arbejdsgiver og lønmodtager ikke fravige overenskomstens bestemmelser til lønmodtagerens ugunst. Både som lønmodtager og arbejdsgiver skal du være opmærksom på den overenskomst, der gælder for dig.

Retssag 

Hvis arbejdsgiveren ikke overholder de obligatoriske aftaler i henhold til overenskomsten, begår han et "kontraktbrud". Han opfylder ikke de aftaler, der gælder for ham. I dette tilfælde kan medarbejderen gå rettens vej for at sikre sig, at arbejdsgiveren stadig opfylder sine forpligtelser. Arbejdstagerorganisationen kan også kræve opfyldelse af forpligtelserne i retten. Medarbejderen eller arbejdstagerorganisationen kan i retten kræve overholdelse og erstatning for den skade, der følger af manglende overholdelse af overenskomsten. Nogle arbejdsgivere mener, at de kan undgå overenskomsterne ved at lave konkrete aftaler med medarbejderen (i ansættelseskontrakten), der afviger fra overenskomstaftalerne. Disse overenskomster er dog ugyldige, hvilket gør arbejdsgiveren ansvarlig for manglende overholdelse af overenskomstbestemmelserne.

Arbejdstilsynet

Udover medarbejderen og arbejdstagerorganisationen kan det nederlandske arbejdstilsyn også foretage en uafhængig undersøgelse. En sådan undersøgelse kan finde sted enten annonceret eller uanmeldt. Denne undersøgelse kan bestå i at stille spørgsmål til de tilstedeværende medarbejdere, vikarer, repræsentanter for virksomheden og andre personer. Derudover kan Arbejdstilsynet anmode om journalsyn. De involverede har pligt til at samarbejde med Arbejdstilsynets undersøgelse. Grundlaget for Arbejdstilsynets beføjelser udspringer af den almindelige forvaltningsretlige lov. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at ufravigelige overenskomstbestemmelser ikke overholdes, underretter det arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne. Disse kan så gribe ind over for den pågældende arbejdsgiver.

Fast bøde 

Endelig kan overenskomsten indeholde en forskrift eller bestemmelse, hvorefter arbejdsgivere, der ikke overholder overenskomsten, kan pålægges bøde. Dette er også kendt som en fast bøde. Bødens størrelse afhænger derfor af, hvad der er fastsat i den overenskomst, der gælder for din arbejdsgiver. Derfor varierer bødens størrelse, men kan beløbe sig til klækkelige summer. Sådanne bøder kan som udgangspunkt idømmes uden en domstols mellemkomst.

Har du spørgsmål til den overenskomst, der gælder for dig? Hvis ja, så kontakt os venligst. Vores advokater har specialiseret sig i arbejdsret og vil med glæde hjælpe dig!

Law & More