Meddelelse om standardeksempel

Meddelelse om standardeksempel

Hvad er en standardmeddelelse?

Desværre sker det ofte nok, at en kontraherende part ikke opfylder sine forpligtelser, eller undlader at gøre det rettidigt eller korrekt. EN varsel om misligholdelse giver denne part endnu en mulighed for (korrekt) at overholde inden for en rimelig frist. Efter udløbet af den rimelige frist – nævnt i brevet – er skyldneren inde standard. Der kræves misligholdelse for at kunne ophæve kontrakten eller kræve erstatning f.eks. Afhængigt af omstændighederne kræves der muligvis ikke misligholdelse. Eksempler omfatter situationer, hvor præstation er permanent umulig, såsom en fotograf, der ikke dukker op til brylluppet.

Standard uden varsel?

I nogle situationer sker misligholdelse uden misligholdelse, fx hvis der er fastsat en fatal frist for at opfylde forpligtelser.

Eksempel på åbningsskrivelse

Du kan bruge eksempelbrevet nedenfor til at erklære din kontraherende part i misligholdelse. Men hver situation er anderledes; du skal derfor selv udfylde brevet og er i sidste ende ansvarlig for dets indhold. Husk at sende brevet anbefalet og opbevare alle nødvendige beviser (kopi, bevis for udstationering osv.).

[By/landsby, hvor du skriver brevet], [dato]

Emne: Meddelelse om misligholdelse

Dear Sir / Fru,

Jeg indgik [en/vedlagte] aftale med dig den [dato] [fakturanummer kan tilføjes i parentes hvis nødvendigt]. [Du/virksomhedens navn] overholdt ikke aftalen.

Aftalen forpligter [du/navn firma] til at [redegøre for de forpligtelser, parten har undladt at overholde. Gør dette lidt udførligt, men gå ikke for meget i detaljer].

Jeg erklærer dig hermed i misligholdelse og tilbyder dig endnu en chance for (korrekt) at overholde inden for 14 (fjorten) arbejdsdage fra datoen [afhængigt af omstændighederne kan du justere perioden; loven kræver en rimelig frist]. Efter udløbet af den fastsatte frist begynder misligholdelsen, og jeg vil være tvunget til at tage retslige skridt. Jeg vil da også kræve lovbestemte renter og eventuelle udenretslige inkassoomkostninger og erstatning.

Med venlig hilsen,

[Dit navn og underskrift]

[Sørg for, at din adresse står på brevet].

Leder du efter mere end et eksempel på et formelt varsel?

Du skal vide, at ovenstående formelle meddelelse er enkel og ikke egner sig til enhver situation. Vil du have hjælp til at udarbejde en misligholdelsesmeddelelse eller blive helt fritaget for denne opgave? Vil du gerne vide, om og fra hvornår du kan kræve lovpligtige renter og erstatning? Har du brug for en afklaring på, om det er nødvendigt at sende en misligholdelsesmeddelelse, eller er du i tvivl om, hvorvidt misligholdelsen er påkrævet i din situation? Så tøv ikke og kontakt Law & More. Vores advokater er eksperter i kontraktret og vil med glæde hjælpe dig med alle dine spørgsmål og bekymringer.  

Eksempel på standardbrev

Law & More